HJEM      DAPPERSTAFF    INFO     VÅRE HUNDER     VALPER     LINKER     KONTAKT     FOTOALBUM

HELSE

 

 

 

                                                

 

 

 

 

    

 

  

 

         

           

                     Copyright © Dapperstaff   2007-2010 All Rights Reserved

 

VAKSINERING AV HUND

 Hunder skal vaksineres slik at den er best mulig beskyttet om den skulle bli utsatt for parvovirus, kennelhoste, smittsom leverbetennelse , parainfluensa eller valpesyke. I tillegg  må hunder som skal reise utenlands være vaksinert mot sykdommene Rabies og Leptospirose, dette både for å beskytte hunden selv, men også for å hindre at vi tar med oss disse sykdommene til Norge. Norge er heldigvis ennå et Rabiesfritt land, noe vi alle har et ansvar for at det fortsatt skal være.

 

 Når vi vaksinerer hunden vil den danne antistoffer mot den sykdommen vi vaksinerer mot. Jo høyere innhold av antistoffer mot den bestemte sykdom, jo bedre beskyttelse oppnår den mot sykdommer. Vaksinering vil ikke alltid gi hunden 100 % beskyttelse, og utsettes den for smitte vil en kunne se symptomer. Det er imidlertid viktig å huske på at en vaksinert hund vil klare å bekjempe sykdommen langt bedre enn en hund som ikke er vaksinert. Rammer sykdommer hunder som aldri har vært vaksinert vil en i mange tilfeller se et dødelig utfall.

 

Hunder skal alltid være friske og sunne før en vaksine , da syke dyr ikke vil danne tilstrekkelige antistoffer etter vaksinering. Veterinæren vil derfor alltid undersøke hunden før den vaksineres. Når veterinæren åpner munnen til hunden, ser på hundens øyne osv  er dette for å forsikre seg om at hunden er frisk og kan vaksineres.

VALPER

 Valper mottar antistoffer gjennom morsmelk forutsatt at moren er tilstrekkelig vaksinert. Disse antistoffene kalles ”Materielle Antistoffer” Når valpene så skal selges og flytte til nye hjem må den selv danne antistoffer. Derfor er det viktig å vaksinere valpen når den er 8-9 uker gammel slik at den får god tid til å danne sine egne antistoffer.

Etter vaksineringen kan en i noen tilfeller oppleve at valpen blir litt trøtt og slapp. Dette er fordi immunforsvaret til den lille valpen nå begynner å danne et forsvar mot de sykdommene vi har vaksinert den mot. En bør derfor ikke vaksinere valpen samme dag som den skal reise til sitt nye hjem. 

Valper vaksineres alltid med 2 vaksiner som settes med en måneds mellomrom. Dette kalles en basisvaksinasjon. 

Veterinæren kan hjelpe deg med mange spørsmål en har som eier av ny valp når den er inne til vaksinering. det være seg klipping av klør, foring og hvilke sykdommer den rasen du har skaffet deg er utsatt for og hvordan dette kan forebygges.

VOKSNE HUNDER 

Etter at hunden har gjennomgått vaksinering som valp, vil det være nødvendig med en årlig revaksinering for at nivået av antistoffer skal være tilstrekkelig høyt. Om du har overtatt en hund, og er usikker på om den har gjennomgått basisvaksinasjon som valp, er det lurt å vaksinere den med 2 vaksiner med 4 ukers mellomrom på samme måte som en anbefaler for valper, for å være sikker på at den er skikkelig beskyttet mot sykdom.

TISPER I AVL

Tisper som skal avles på bør vaksineres før parringen. Dette vil være med på å gi et tilstrekkelig høyt nivå av antistoffer i morsmelken til valpene når de fødes. 

ÅRLIG HELSEKONTROLL

Ved å være nøye med å følge et årlig vaksinasjonsprogram, får en også anledning til en årlig helsekontroll av hunden. Veterinæren vil alltid forsikre seg om at hunden er frisk før han eller hun setter en vaksine. Dette er en god anledning til å sjekke at alt er i orden. Om det er ting en har lagt merke til siden sist hunden var inne til kontroll ( f. eks vektøkning, endret atferd, øket drikkelyst, smerter eller ubehag osv) bør en ta dette opp med veterinæren ved den årlige helsekontrollen. veterinæren vil også hjelpe deg med å anslå om hunden har idealvekt, sjekke tennene og pelsen, og gi deg råd og vink om foring og stell om det skulle være nødvendig.

BIVIRKNINGER ETTER VAKSINASJON 

Det er her viktig å skjelne mellom vanlige, ufarlige og forbigående reaksjoner på vaksiner og de farlige bivirkningene. Valper blir ofte litt trøtte og slappe etter vaksinasjon. Dette er en ufarlig reaksjon som går over etter ca 1 døgn. En skal  i så tilfelle la valpen hvile og ta det med ro inntil dette går over av seg selv. 

I svært sjeldne tilfeller kan en se en allergisk reaksjon på vaksinen (anafylakse).Denne vil opptre raskt etter vaksinen (ca 10 min) og vil som regel oppdages før hunden har forlatt klinikken. Veterinæren vil da behandle valpen for dette.